Adresy URL materiałów dostępnych w internecie autorstwa/współautorstwa P.K.Borkowski

1) Współczesne poglądy na toksoplazmozę narządu wzroku [New trends in ocular toxoplasmosis–the review]
http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/wspolczesne-poglady-na-toksoplazmoze-narzadu-wzroku?lang=pl

2) Association of Ocular Toxoplasmosis with Type I T. gondii Strains Direct Genotyping from Peripheral Blood Samples.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1698313/

3) Toksokaroza narządu wzroku.
http://www.okulistyka-weterynaryjna.pl/index.php/annales/rok-2013/68-nr-2-2013-kwiecien-czerwiec-2013/198-toksokaroza-narzdu-wzroku-nr-22013-art70

4) The first case of human autochtonous subconjunctival dirofilariosis in Poland and MALT lymphoma as possible consequence.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4293813/

5) Retrospective review of the case of cutaneous antrax- Malignant Pustule from 1995 in 15- year old girl.
http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/retrospective-review-of-the-case-of-cutaneous-an-thrax-malignant-pustule-from-1995-in-15-year-old-girl?lang=pl

6) Nowe zagrożenia ze strony duru brzusznego dla podrożujacych do krajów strefy tropikalnej.
http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/nowe-zagrozenia-ze-strony-duru-brzusznego-dla-podrozujacych-do-krajow-strefy-tropikalnej?lang=pl

7) Inwazja świerzbem końskim leczona ivermektyną u osoby z parazytofobią. http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/inwazja-swierzbem-konskim-leczona-ivermektyna-u-osoby-z-parazytofobia?lang=pl

8) Gorączka plamista wywołana przez Rickettsia raoulti- opis przypadku. [Spotted fever rickettsiosis caused by Rickettsia raoultii – case report.]
http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/spotted-fever-rickettsiosis-caused-by-rickettsia-raoultii-case-report?lang=pl

9) Do pregnancy, postpartum period and lactation predispose to recurrent toxoplasmic retinochoroiditis.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4349134/

10) Management of toxoplasmic retinochoroiditis during pregnancy, postpartum period and lactation- clinical observations.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4350878/

11) Clinical Manifestation of Self-Limiting ARN.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4226315/

12) Radio TOK FM, podcast: Jak pasożyty manipulują naszym zachowaniem.
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Jak-pasozyty-manipuluja-naszym-zachowaniem/61051/

13) Cases of Echinococcus granulosus Sensu Stricto Isolated from Polish Patients: Imported or Indigenous?
http://www.hindawi.com/journals/bmri/2015/728321/

14) The Impact of Short-Term, Intensive Antifolate Treatment (with Pyrimethamine and Sulfadoxine) and Antibiotics Followed by Long-Term, Secondary Antifolate Prophylaxis on the Rate of Toxoplasmic Retinochoroiditis Recurrence.
http://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0004892

15) Limfadenopatie w chorobach zakaźnych.
http://www.czytelniamedyczna.pl/2869,limfadenopatie-w-chorobach-zakaznych.html

16) Observation and Clinical Pattern in Patients with White Dot Syndromes: The Role of Color Photography in Monitoring Ocular Changes in Long-Term Observation
http://www.medscimonit.com/download/index/idArt/901744

17) Wieczór RDC, podcast: „Pasożyty w twoim mózgu”.
http://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-pasozyty-w-twoim-mozgu/

18) Wywiad dla „Nasze miasto” w związku z książką „Pasożyty w twoim mózgu”.
http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/co-trzeci-mieszkaniec-warszawy-nosi-w-sobie-pasozyta,4585329,artgal,t,id,tm.html

19) „Pasożyty potrafią zrobić z człowieka demona szos”, podcast PR pr2.
https://www.polskieradio.pl/8/410/Artykul/2076832,Pasozyty-potrafia-zrobic-z-czlowieka-demona-szos

20) „A Retrospective Observational Study of Uveitis in a Single Center in Poland with a Reviev of Findings in Europe”  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6289025/

21) „Adverse Reactions in Antifolate-Treated Toxoplasmic Retinochoroiditis”   https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F5584_2018_262

22)  „First Report of Echinococcus ortleppi in Human Cases of Cystic Echinococcosis in Poland”                             https://www.hindawi.com/journals/bmri/2019/2474839/